Colofon

RealityFinality®

RealityFinality is een geregistreerd merk en staat ingeschreven in de Kamer van koophandel onder: Stichting RealityFinality, RSIN: 860332718 KVK nr. 75588722

Bestuur:

Voorzitter: Ir. Vincent V.E. van Hall

Secretaris: Ir. Pater Elias F.B.  Leyds CSJ

Penningmeester: ir Bas S.H.P. Kloppenborg

Raad van Advies:

Voorzitter: ir Joris A.M. baron van Voorst tot Voorst

Colofon versie 1.1

Tekst : © Stichting RealityFinality

Contactadres : Looiersgracht 77 1016 WC  Amsterdam

Website: www.realityFinality.org

Secretariaat@realityfinality.org www.realityfinality.org