Uitgangspunt

Wat is het levensbeschouwelijke uitgangspunt van RealityFinality?

Het levensbeschouwelijke uitgangspunt van RealityFinality is neutraliteit en openbaarheid (in de praktijk: pluraliteit).

Haar vier uitgangspunten, die zij haar gebruikers oplegt, zijn:

1. de principiële gelijkwaardigheid van natuurlijke personen;

2. de principiële ongelijkwaardigheid van ideeën en opvattingen;

3. de legitimiteit van vraagstellingen;

4. de onvanzelfsprekendheid van antwoorden.

In de praktijk betekent dit de aanzet tot een spanningsvolle dialoog, maar tevens een verbod op geweld, agressie of een oproepen daartoe, tussen gebruikers van het platform en daarbuiten.

Tolerantie op dit platform veronderstelt een overeenstemming tussen vrijheid, respect en verantwoordelijkheid. Debatten en discussies, en iedere uitwisseling van informatie tussen gebruikers, zullen uitsluitend plaatsvinden in persoonlijke aanwezigheid van betrokkenen. Virtuele en digitale media van het platform zullen uitsluitend worden gebruikt als instrument om uit te zenden. Het platform beheert geen online discussieforum.

Waar komt de naam RealityFinality vandaan?

Al het spreken over betekenis van, en over het verlenen van betekenis aan heeft twee vertrekpunten: een uitgangspunt in de realiteit en het besef van finaliteit.

De praktijk van het menselijk leven leert ons dat de verschillen in helderheid en wijze waarop deze twee punten met elkaar verbonden worden groot kunnen zijn. De wijze waarop dit gebeurt ligt ten grondslag aan iedere menselijke organisatie.