Doelen Realisatie

Op welke wijze wil RealityFinality haar doelen realiseren?

1. het 24 uur per dag en 365 dagen per jaar verzorgen van documentaires en televisieprogramma’s op haar website, namens en in samenwerking met de gebruikers;  
2. te beschikken over één of meerdere vaste studio’s en diverse technische faciliteiten, ten dienste van de gebruikers, om op locatie programma’s te kunnen maken;  
3. te beschikken over één of meerdere leestafelcafé’s ten behoeve van opnames, lezingen, boekpresentaties, ontmoetingen, distributie van publicaties en merchandise en als verzamel- en vertrekpunt voor rondleidingen en reizen;  
4. te beschikken over een hoogwaardige infrastructuur voor, en informatievoorziening over, de diverse programma’s en activiteiten, waardoor zo groot mogelijk publiek bereikt wordt.