Programmering

Hoe ziet de programmering van RealityFinality er concreet uit?

De programmering van RealityFinality is in principe openbaar en vrij toegankelijk.   Het streven is alle gebruikers een maximale toegang, optimale mogelijkheden en praktische oplossingen tot gebruik van platform te bieden.  

Er wordt niet gestreefd naar gelijke mate van gebruik, maar wel naar evenredigheid van tevredenheid over het gebruik van het platform door gebruikers.

Geen enkele gebruiker heeft op voorhand voorrang op andere gebruikers.   Doorslaggevend is de kwaliteit, waaronder begrepen het onderscheidend vermogen, van de aangeboden programma’s.  

De inhoud van de programma’s zelf valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers. RealityFinality heeft hierin een adviserende rol.  

De programmering van het platform valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van RealityFinality. De gebruikers hebben hierin een adviserende rol.   Een minimum aan gemeenschappelijkheid voor samenwerking tussen de gebruikers op het platform is wel uitgangspunt, niet het doel van dialoog.  

RealityFinality kan kosten in rekening brengen aan gebruikers voor gebruik van het platform, voor zover deze als inkomsten benodigd zijn voor de instandhouding en ontwikkeling van het platform.   Gebruikers kunnen kosten in rekening brengen voor de toegang tot de programmaonderdelen op het platform die onder hun verantwoordelijk tot stand zijn gekomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is of niet voorafgaand met de RealityFinality afgesproken is.