Gebruikers

Wie zijn onze gebruikers?

Alle gebruikers zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersonen.

Gebruikers die als zodanig zijn erkend door het bestuur van de Stichting RealityFinality hebben toegang tot het platform.

Natuurlijke personen hebben uitsluitend toegang tot de activiteiten op het platform.

Iedere rechtspersoon, die zich (statutair) tot taak stelt om zich actief in te zetten op de ontwikkeling en beantwoording van vraagstukken binnen, of op het raakvlak van, één of meer van de genoemde vier thema’s, kan verzoeken toegang te krijgen tot gebruik van het platform.

Er worden geen voorwaarden gesteld aan de levensbeschouwelijke invalshoek of (statutaire) uitgangspunten van deelnemende rechtspersonen.

RealityFinality is ongebonden en zet zich niet in voor de belangen van één specifieke gebruiker.