Wat is RealityFinality?

RealityFinality wordt gedefinieerd door haar missie: oprichting en beheer van een media platformMedia wordt algemeen begrepen als een verzamelnaam voor alle manieren om informatie te delen. Platform wordt algemeen begrepen als een organisatie waarin men samenwerking en overleg tussen verschillende groeperingen tot stand brengt.

Doel

Het doel van het platform is om 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar een aantrekkelijke variëteit aan programma’s (waaronder ook activiteiten) aan te bieden. Deze programma’s worden geproduceerd door de aangesloten groeperingen, hierna te noemen gebruikers, van het platform.

Realisatie

RealityFinality draagt zorg voor realisatie en uitzending van programma’s, zoals ontwikkeld en aangeboden door de verschillende gebruikers, op het platform. RealityFinality bevordert daarbij de ontmoeting, samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende gebruikers.

Het platform is opgericht vanuit een geconstateerde, maatschappelijke behoefte aan vrije uitwisseling over identiteit. Hiertoe is heterogene kennis en objectieve informatie welkom en noodzakelijk. Identiteit betreft de vergelijking tussen de manier waarop een individu zichzelf definieert of ziet, en de manier waarop dit door anderen wordt begrepen of waargenomen. Wat ook het doel is van deze vergelijking, gebruikers van het platform sluiten zich aan bij de keuze om de criteria te zoeken in waarnemingen binnen de objectieve realiteit.

Het platform kent vier thema’s: inspiratie, religie, politiek en geschiedenis.

Het vraagstuk van identiteit is ook van toepassing op alle vormen van collectieven die door geëngageerde individuen gevormd worden.

Vertrouwen

Iedere persoonlijke en maatschappelijke aanvaarding van een bepaalde identiteit vraagt dus telkens opnieuw om een persoonlijke, sociale- en maatschappelijke rechtvaardiging op aannemelijke, goed onderbouwde gronden. Met andere woorden, het vraagstuk van identiteit heeft een universele reikwijdte, en zal dus ongetwijfeld altijd verrassend en vernieuwend zijn. Het platform staat dus voor vrije uitwisseling en krachtig debat en derhalve, in haar activiteiten en programmering, open voor alle mensen van goede wil ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het platform wil producenten, kijkers, luisteraars, lezers, deelnemers en bezoekers leren te onderscheiden om te verenigen. Het legt daarin zelf verder geen bepaalde visie op.

Uitgangspunt voor RealityFinality is vertrouwen in de kracht van maatschappelijke dialoog.

Zij zoekt in haar programmering een spanningsvolle diversiteit in het aanbod en streeft daarbij naar maximale kwaliteit. Zij werkt daartoe samen met de gebruikers van het platform door onderling overleg, afstemming en synchronisatie van activiteiten op en buiten het platform.