Aanbod

Wat biedt RealityFinality haar gebruikers aan?

RealityFinality helpt gebruikers hun standpunt en missie

1. zo goed mogelijk te articuleren;

2. te scherpen aan andere (soms ook aanverwante) visies;

3. publiekelijk uit te leggen en te verantwoorden.

RealityFinality biedt haar gebruikers de mogelijkheid om

1. op kostenefficiënte wijze grote groepen mensen te bereiken;

2. ongestoord het hele eigen verhaal te vertellen;

3. concreet te reageren op alternatieve visies.

RealityFinality biedt haar kijkers, bezoekers en deelnemers de mogelijkheid om

1. op directe wijze kennis te nemen van (deels) onbekende bronnen van menselijke ontwikkeling;

2. begrip en interesse te ontwikkelen voor alternatieve (deels aanverwante) visies, leefstijlen, overtuigingen en denktradities.